Kurs EXCEL

Soft. Komp. S.K.      ROK ZAŁOŻENIA  1 9 9 0
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 408
konto: mBank 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877
tel. 501-028-204
, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

    20 godz. zeg. 5 spotkań w godz. 9.00 – 13.00 lub 16.00 – 20.00
cena 999,99 zł.
dla osób kontynuujących szkolenie w Soft. Komp. S.K. – upust 20%

PROGRAM ZAJĘĆ:      

 • FORMATOWANIE KOMÓREK, ARKUSZY
 • WPROWADZANIE FORMUŁ, ZASTOSOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI
 • FORMATOWANIE a ZAOKRĄGLENIA
 • ADRESACJA WZGLĘDNA I BEZWZGLĘDNA
 • LISTY, BAZY DANYCH – TABELE PRZESTAWNE, SUMY CZĘŚCIOWE
 • TWORZENIE WYKRESÓW, WPROWADZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
 • DRUKOWANIE, USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKU
 • KOMENTARZE
 • HIPERŁĄCZE
 • UKRYWANIE, OCHRONA DANYCH – ARKUSZ, SKOROSZYT
 • NAZWY KOMÓREK
 • TEKST JAKO KOLUMNY
 • POMOC W EXCEL
 • USTAWIENIA EXCEL
 • DANE EXCEL DO / Z:

PLIKI TEKSTOWE
WORD
ACCESS
POBIERANIE DANYCH Z INTERNETU

 • MAKRA, PRZYKŁADY MAKR
 • WIĘCEJ EXCELA

 SCENARIUSZE
 SOLVER
SZUKAJ WYNIKU