Usługi informatyczne

Soft. Komp. S.K.   ROK ZAŁOŻENIA  1 9 9 0
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
tel. 501-028-204
tel. 22 826-08-53
konto: mBank 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej  z dn.  11. 12. 1989  ( usługi informatyczne )  w  WHiU 
Urzędu Dzielnicowego Warszawa – Mokotów pod numerem 911, zmiana na nr 360303 z dn. 2005-06-08
dokonana przez Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

  • oprogramowanie użytkowe – bazy danych, kadry, płace, podatki, gospodarka materiałowa, sprzedaż, zakup, fakturowanie, płatnik, F-K, …
  • ,,pogotowie informatyczne’’ – sprzęt, oprogramowanie
  • stały, merytoryczny nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego i użytkowego; doradztwo i pomoc w informatyzacji firm
  • program płatnika – szkolenia, wdrożenia, obsługa
  • internet – szkolenia, instalacja kont, tworzenie, instalacja i utrzymanie witryn
  • zaopatrzenie w sprzęt komputerowy i oprogramowanie
  • administracja sieci komputerowych
  • maszynopisanie komputerowe, wydruki, nagrywanie płyt CD