Kurs OFFICE

Soft. Komp. S.K.      ROK ZAŁOŻENIA  1 9 9 0
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 lok. 408
konto: mBank 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877
tel. 501-028-204
, tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl


    24 godz. zeg. 6 spotkań w godz. 9.00 – 13.00 lub 16.00 – 20.00
cena 1199,99 zł.
dla osób kontynuujących szkolenie w Soft. Komp. S.K. – upust 20%

EXCEL: PROGRAM ZAJĘĆ:      

 • FORMATOWANIE KOMÓREK, ARKUSZY
 • WPROWADZANIE FORMUŁ, ZASTOSOWANIE WYBRANYCH FUNKCJI
 • FORMATOWANIE a ZAOKRĄGLENIA
 • ADRESACJA WZGLĘDNA I BEZWZGLĘDNA
 • LISTY, BAZY DANYCH – TABELE PRZESTAWNE, SUMY CZĘŚCIOWE
 • TWORZENIE WYKRESÓW, WPROWADZANIE ELEMENTÓW GRAFICZNYCH
 • DRUKOWANIE, USTAWIENIE PARAMETRÓW WYDRUKU
 • KOMENTARZE
 • HIPERŁĄCZE
 • UKRYWANIE, OCHRONA DANYCH – ARKUSZ, SKOROSZYT
 • NAZWY KOMÓREK
 • TEKST JAKO KOLUMNY
 • POMOC W EXCEL
 • USTAWIENIA EXCEL
 • DANE EXCEL DO / Z:

PLIKI TEKSTOWE
WORD
ACCESS
POBIERANIE DANYCH Z INTERNETU

 • MAKRA, PRZYKŁADY MAKR
 • WIĘCEJ EXCELA

 SCENARIUSZE
 SOLVER
SZUKAJ WYNIKU

WORD: PROGRAM ZAJĘĆ:                           

 1. WSTĘP.
 2. EDYCJA TEKSTU.
 3. FORMATOWANIE TEKSTU.

      3.1. FORMATOWANIE ZNAKÓW.

      3.2. FORMATOWANIE AKAPITÓW.

      3.3. TABULATORY.

      3.4. PROSTE TABELE.

      3.5. TABELE.

      3.6. KRAWĘDZIE I CIENIE.

      3.7. POPRAWNOŚĆ PISOWNI.

      3.8. GRAFIKA.

 1. SEKCJE.

     4.1. NAGŁÓWKI I STOPKI.

     4.2. KOLUMNY.

 1. PRACA Z TEKSTEM.

     5.1. WYSZUKIWANIE, ZAMIANA TEKSTU.

      5.2. KORESPONDENCJA SERYJNA.

      5.3. PRZYPISY.

 1. AUTOMATYCZNE FORMATOWANIE.

      6.1. STYLE.

      6.2. SPIS TREŚCI.

      6.3. KONSPEKT. /PLIK test8/.

      6.4. SZABLONY/PLIK test7/.

 1. DRUKOWANIE

      7.1. PODGLĄD WYDRUKU.

      7.2. DRUKOWANIE.

 1. INNE.

     8.1. PASKI NARZĘDZI.

     8.2. SKRÓTY KLAWIATUROWE.

     8.3. NUMERY WIERSZY.

     8.4. LICZNIK SŁÓW.

     8.5. DODATKOWE MOŻLIWOŚCI.

     8.6. POMOC.

     8.7. TYPY PLIKÓW.

POWER POINT: PROGRAM ZAJĘĆ

  1. PREZENTACJA.
  2. ELEMENTY GRAFICZNE
  3. TABELE I WYKRESY
  4. SCHEMATY ORGANIZACYJNE
  5. DŹWIĘK, MUZYKA, FILM
  6. PRZYCISKI AKCJI, HIPERŁĄCZE
  7. WZORCE
  8. POKAZ SLAJDÓW
  9. PRZESKAKIWANIE I DOŁĄCZANIE
  10. DRUKOWANIE
  11. INNE
  12. Prezentacja  w internecie
  13. Pokaz programu PowerPoint
  14. Komentarze
  15. WIDOK – strona notatek