Soft. Komp. S.K.

Soft. Komp. S.K. ROK ZAŁOŻENIA  1 9 9 0
00-079 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 79 pok. 408
konto: mBank 33 1140 2004 0000 3402 3101 7877
     tel. 501-028-204
tel. 22 826-08-53
e-mail:  kswieton@skks.com.pl

Usługi informatyczne
Kursy komputerowe

LOKALIZACJA  DOJAZD

Właściciel:  mgr inż. Krzysztof ŚWIĘTOŃ

  • wyższe wykształcenie informatyczne /1975 r WAT,   Wydział  Cybernetyki/
  • ponad 30 lat pracy w informatyce
  • zarejestrowana działalność gospodarcza –  1990r, podatnik VAT  CEiDG
  • działalność zgłoszona do Kuratorium Oświaty jako placówka oświatowa
  • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie pod nr ew. 2.14/00393/20  Rejestr instytucji szkoleniowych
  • od 1996r siedziba w atrakcyjnym miejscu, Krakowskie Przedmieście 79 lok. 408, przy Placu  Zamkowym
  • doświadczenie w wdrażaniu, serwisowaniu  i szkoleniu – F-K, sprzedaż,
    zakup, kadry, płace, program PŁATNIKA; DOS, WINDOWS, OFFICE
  • własne aplikacje w w/w tematach /starsze w DOS – CLIPPER/, ACCESS –   F-K, PKPiR, sprzedaż, zakup, kadry, płace